Deti preniesli každodenný život na divadelné dosky

Talentované deti z rómskej osady Budulovská v Moldave nad Bodvou, ktoré pravidelne navštevujú komunintné centrum, znova ukázali, že umením vedia vyjadriť to, čo sa slovami dá opísať len veľmi ťažko – že ich každodenná realita je plná radosti aj smútku, že sa vo svojom živote často stretávajú s diskrimináciou v rôznych podobách, ale tiež to, že javisko je pre ne priestor, kde môžu slobodne prejaviť svoju osobnosť.

V piatok, 18. júla, sa v Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou konalo záverečné divadelné predstavenie detí a mládeže z osady Budulovská. Svoje vystúpenie si počas uplynulých dvoch týždňov precvičovali pod vedením umelcov z Dramatic Adventure Theatre (DAT) v New Yorku, ktorí v spolupráci s ETP Slovensko už po tretíkrát zorganizovali interaktívny umelecký workshop pre deti z marginalizovaných rómskych osád.   Deti sa počas spoločne strávených dvoch týždňov zapájali do rôznych aktivít a hier. Interaktívny workshop pomohol deťom zamyslieť sa nad udalosťami, ktoré ich v živote nejakým spôsobom ovplyvnili, a naučil ich preniesť radostné, ale i smutné zážitky na javisko.

Záverečné divadelné predstavenie bolo spojením niekoľkých krátkych scénok, ktoré si deti samy pripravili a ktoré boli ich emotívnou výpoveďou o tom, ako vyzerajú každodenné situácie zo života v osade.

Divadlo z chatrče si pri tejto príležitosti nacvičilo novú scénku, v ktorej mohli diváci vidieť  skúsenosti samotných hercov s tým, ako vyzerá diskriminácia v reálnom živote – diskriminácia v škole či pri pohovoroch do zamestnania.

Predstavenia, ktoré si deti a mládež pripravili, zanechali v divákoch silný zážitok. Nie však pre ich hereckú zdatnosť, ale najmä kvôli ich odvahe preniesť na javisko vlastný život, ktorý je často plný bolestných okamihov.

The ART4Rom project has been funded with the support from the European Commission.