Tlačová správa: Karpatská cena za sociálne inovácie pozná svojho víťaza

7. december 2021, Košice – V októbri tohto roka odštartoval pilotný ročník Karpatskej ceny za sociálne inovácie, do ktorej sa prihlásilo sedem iniciatív a združení z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Odborná porota v zložení Laury Dittel z Karpatskej nadácie, Miriam Hučkovej z Košice IT Valley a Veroniky Poklembovej z ETP Slovensko dnes vyhlásila víťaza. 

„Karpatská cena za sociálne inovácie je príležitosťou oceniť iniciatívy v rôznych oblastiach z dielne mimovládnych neziskových organizácií v regióne východného Slovenska. Predstavuje príležitosť zviditeľniť aj menšie subjekty, ktorých hlas je často menej počuť. Oceňujem, že sa do pilotného ročníka prihlásili iniciatívy z rôznych oblastí života. Ilustruje to rôznorodosť aktivít tretieho sektora a jeho dôležitú rolu v prinášaní riešení, ktoré využívajú miestne kapacity,“ hovorí Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Víťazný projekt Nadácie DEDO prináša systémovú zmenu v riešení bezdomovectva rodín s deťmi

Do pilotného ročníka Karpatskej ceny za sociálne inovácie sa prihlásilo celkovo sedem projektov z oboch východoslovenských krajov, ktoré pomohli svojim komunitám v rôznych oblastiach. Výhru si odniesla Nadácia DEDO.

Nadácia DEDO na Slovensku aplikuje metodológiu vyvinutú́ v USA a úspešne aplikovanú v mnohých európskych štátoch. Jej cieľom je podpora rodín, ktoré v Košiciach trpia akútnou bytovou núdzou a najohrozenejším z nich ponúknuť bývanie s odbornou podporou. Prvým krokom a zároveň ocenenou iniciatívou je systémové́ riešenie bezdomovectva rodín s deťmi, ktorý prinesie prakticky využiteľné́ dáta potrebné na riešenie bytovej núdze je Registračný týždeň. Ten sa uskutočnil v máji tohto roku vďaka zapojeniu partnerov a dobrovoľníkov. 

Víťazný projekt Nadácie DEDO prináša systémovú zmenu v riešení  bezdomovectva rodín s deťmi v Košiciach a definuje aktuálny stav ako východiskový. Navrhovaný proces bude následne viesť k odstráneniu jeho skutočných príčin,“ hovorí Miriam Hučková, riaditeľka Košice IT Valley. 

Do Karpatskej ceny za sociálne inovácie sa zapojili iniciatívy z rôznych oblastí ako OZ Okolo, OZ Ženský algoritmus, Športový klub pre zdravotne postihnutých Košice, Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove, Slobodná demokratická škola v Košiciach a Ekonomická fakulta TUKE ako lokálny koordinátor iniciatívy InnoSchool”. „Ďakujeme všetkým prihláseným projektom a iniciatívam za ich nasadenie a angažovanosť pre komunity na východnom Slovensku. Víťaznému projektu srdečne blahoželáme,“  dodáva Veronika Poklembová, riaditeľka ETP Slovensko. 

Inšpiratívne projekty, ktoré prispievajú k pozitívnej zmene 

Pilotný ročník priniesol viacero zaujímavých projektov, ktoré už teraz prispievajú k pozitívnej zmene života na východnom Slovensku. „Som veľmi rada, že tieto iniciatívy môžeme takýmto spôsobom zviditeľniť a oceniť. Jediný spôsob ako dosiahnuť zmenu v pálčivých celospoločenských problémoch je zapojenie každého segmentu spoločnosti a teda nás všetkých,“ dodáva Miriam Hučková. 

Víťazný projekt sa budúci rok na jar zúčastní medzinárodného podujatia Karpatskej platformy, kde budú odprezentované všetky víťazné projekty za jednotlivé krajiny. Vybrané projekty budú predstavené aj v medzinárodnej publikácii zloženej z prihlásených projektov a iniciatív pilotného ročníka Karpatskej ceny.


Projekt Karpatskej ceny za sociálne inovácie podporili International Visegrad Fund (www.visegradfund.org) v rámci spolupráce medzinárodnej Karpatskej platformy občianskej spoločnosti a Friedrich Ebert Stiftung. Medzinárodná Karpatská platforma občianskych organizácií prepája iniciatívy z občianskeho sektora v 4 krajinách Karpatského regiónu – na Slovensku, v Maďarsku, v Poľsku a na Ukrajine.

_________________________________________________________________________

O Karpatskej platforme občianskych organizácií:

Karpatská platforma občianskych organizácií vznikla v roku 2019. Združuje a podporuje organizácie a iniciatívy v rámci Karpatského regiónu na Slovensku, v Maďarsku, v Poľsku a na Ukrajine. Na Slovensku sa aktívne organizácie v rámci tejto spolupráce združujú pod názvom Platforma Mosty z generačnej chudoby.

Kontaktná osoba:

Veronika Poklembová

Riaditeľka ETP Slovensko

Email: etp@ke.etp.sk

Tel: 0917 179 639