Karneval

Komunitné centrum  v Rankovciach navštívili princezné, spiderman, šašo a iné rozprávkové bytosti. Deti z predškolskej prípravy a školského klubu si samotné vymaľovali a vystrihli masku na tvár, za čo ich na karnevale čakala sladká odmena a balón. Ich šikovné ruky zhotovili aj výzdobu sály. Diskotéku a zábavu s občerstvením si spestrili stoličkovým a balónovým tancom.