Kariérny a motivačný deň na Luníku IX

Naše klientky Monika a Eva z Rankoviec sú študentkami maturitného ročníka na Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémii v Košiciach. Svojimi príbehmi, myšlienkami a dôvodmi prečo študovať motivovali mladých ľudí a ich rodičov z Luníka IX, aby sa tiež vybrali cestou vzdelania. Mladé Rankovčanky vedia, že napredovanie za cieľmi nie je ľahké, ale netreba sa vzdať. Obidve sa rozhodli študovať ďalej na vysokej škole.

Na kariérny a motivačný deň na Luníku IX prišli aj Lucia Komorniková a Iveta Orbanová, ktoré reprezentovali partnera projektu ASTRA, aby poinformovali o možnostiach duálneho štúdia. Svoje inšpiratívne príbehy – skutočné kariérne modely, priniesli úspešní mladí zamestnanci z IT sektora, ale aj študentky, ktorým sa podarilo napriek nepriaznivých životným podmienkam dosiahnuť vynikajúce študijné výsledky a ďalej pokračovať v štúdiu, aj osobnostnom rozvoji.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami.