Kalendár, čokoláda či prestávka ako učebné zdroje

Prezentáciu predniesla dlhoročná špeciálna pedagogička a tvorkyňa programu klubov Krížom-krážom Zuzana Révészová z Košíc na seminári Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v Bratislave 10. novembra 2016.

zuzka-reveszova