Jurzyca bude navracať do škôl sociálne vylúčené deti

Deti z chudobného prostredia sa Jurzyca pokúsi začleniť do riadneho systému školstva.

Autor: TASR | 28.3.2011 | Stanislava Harkotová

Bratislava – Začleniť deti zo sociálne vylúčených skupín nazad do vzdelávacieho systému. Túto výzvu regionálneho školstva si podľa Národného programu reforiem pre rok 2011 určila ako domácu úlohu slovenská vláda.

Ako konštatuje vládny materiál, slovenský systém vzdelávania v súčasnosti prehlbuje nerovnosti žiakov. Jednak tým, že žiakov selektuje do vzdelávacích prúdov rôznej kvality, a jednak zasa tým, že prispieva k deťmi kopírovanému vzdelania rodičov.

„V takomto školskom systéme majú sociálne vylúčené spoločenstvá minimálnu šancu získať vzdelanie, lebo je znevýhodnené kvôli svojej kultúrnej a jazykovej odlišnosti, umocnenej zlou socioekonomickou situáciou,“ píše program reforiem pre rok 2011.

Prehodnocovať sa preto bude význam špeciálnych škôl, minister školstva má v pláne i zvyšovanie počtu špeciálnych pedagógov a ich asistentov.

Do špeciálnych škôl môže smerovať viac asistentov

Vláda začne škôlkami

Rómske deti

Vláda ráta s posilnením škôlok aj nultných ročníkov. Autor: ETP Slovensko

Začne od piky, a teda v škôlkach. Ich význam by sa mal posilňovať najmä v problematických lokalitách. Podobne to bude s nultým ročníkom pre šesťročné deti, ktoré neprešli psychologickými testami.

„Po absolvovaní nultého ročníka budú žiakom naďalej poskytované podporné jazykové programy slovenčiny. Pripraví sa i pilotný projekt vzdelávania rómskej národnostnej menšiny v materinskom jazyku,“ sľubuje vládny materiál.

Na problém dochádzky detí z chudobných rodín, v drvivej väčšine rómskych, upozorňovali v uplynulom roku aj odborníci z Rómskeho vzdelávacieho fondu. Podľa Ebena Friedmana chodia do materských škôl iba 4 percentá detí zo sociálne vylúčeného prostredia.

Do škôlky chodia len štyri percentá rómskych detí

Nie su motivovaní vzdelávať sa

Vzdelávanie chudobných detí:

  • Osady sa potrebujú vzdelávať od kolísky až po hrob
  • Rómski žiaci sa v škole cítia dobre, ukázal výskum
  • Rómski žiaci sa držia viac pri zemi ako nerómski
  • Do priateľstiev s rómskymi deťmi vstupujú rodičia
  • Väčšina žiakov špeciálnych škôl sú rómske deti
  • Rómski žiaci museli v Krivanoch obedovať na chodbe
  • Žiaci sa zabarikádovali v triede a ničili majetok

Štátny tajomník pre školstvo Jaroslav Ivančo vtedy podotkol, že príčiny v nízkom záujme o predškolské vzdelávanie vidí najmä v slabej motivácii rodičov detí. Ako vysvetlila Erika Sabová, koordinátorka programu Predškolské kluby v projektoch ETP Slovensko, problémy so vzdelaním detí z rómskych osád tkvie najmä v dvoch veciach. Jednou z nich je vzdialenosť materskej školy, druhou je poplatok, ktorý rodičov odrádza od toho, aby dieťa do školy vôbec zaradili. Navyše mnohí rodičia deti od školy odrádzajú, pretože sa boja sklamania z ich neúspechu. Nedávny výskum Sociologického ústavu SAV síce poukázal na to, že deti zo sociálne slabšieho prostredia sa cítia v škole dobre, no napriek dobrým známkam jej brány predčasne opúšťajú. Podľa sociológov to môže súvisieť s tým, že rómski žiaci oproti svojim vrstovníkom začínajú čeliť existenčným problémom sociálneho prostredia, z ktorého vychádzajú.

Zdroj: http://aktualne.centrum.sk/domov/zdravie-skolstvo-spolocnost/clanek.phtml?id=1229235&tro5312_0_2