Jeseň je v plnom prúde, pripravujeme sa už aj na Vianoce

V októbri ukončili traja mladí ľudia z nášho komunitného centra vzdelávanie Protidrogová a sexuálna výchova a sú pripravení šíriť ďalej svoje vedomosti medzi svojimi rovesníkmi. Do finančného vzdelávania sa zapojilo ďalších osem klientov. Deti z krúžkov pravidelne nacvičujú tanečnú choreografiu a dramatické predstavenie, pripravujú sa na Vianočný program. Deti, ktoré navštevujú kurz predškolskej prípravy, lepili na papier obrázky s jesenným motívom a vo svojich zručnostiach robia veľké pokroky. Okrem toho sa začali sa učiť aj básničky na Mikuláša. Na tvorivých dielňach vyrábali deti papierové šarkany, ktoré neskôr použijú na súťaži o najvyššie lietajúceho šarkana. Teraz už len čakáme na priaznivý vietor.