Jeden (ne)obyčajný deň

Štvrtok, 30.01.2014, bol jedným z bežných dní v komunitných centrách a aktivity prebiehali podľa plánu. Ak by ste však tento deň strávili obklopení deťmi, ktoré sú šikovné, talentované a ktoré sa chcú vzdelávať, zistili by ste, že aj obyčajný deň môže byť celkom neobyčajný.

O ôsmej ráno sme navštívili komunitné centrum vo Veľkej Ide, kde prebiehala výučba predškolákov Feuersteinovou metódou (FIE). Vedúca komunitného centra Lucia Lučaiová sa s deťmi venovala emóciám. Deti si pomocou zrkadla mohli vyskúšať, ako vyzerá prežívanie rôznych emócií, napr. emócie odporu. Po hodine už do komunitného centra prišli ďalšie deti a pokračovalo sa v predškolskej výchove.

O desiatej sme zavítali do komunitného centra v Košiciach – Šaci, kde Jarka Vorobeľová práve začínala individuálnu prácu s deťmi metódou FIE. Deti sa učili ukladať predmety a geometrické tvary nielen na obrázku, ale aj v priestore. Vo vedľajšej miestnosti sa ozývala vrava, a tak sme nakukli aj tam. Lenka Kováčová v rámci predškolskej prípravy deťom nachystala rozprávkovú atmosféru. Rozprávky sa však nepozerali, ale hrali sa, a nie hocijaké rozprávky, deti mali pripravené kulisy a kostýmy. Najprv sa hrala rozprávka o zvieratkách a potom rozprávka Ťahal dedko repku, čo deti nesmierne zaujalo a tešili sa, že sú toho súčasťou.

Poobede nás už vítali v komunitnom centre v Rankovciach, kde sa práve začínala aktivita s názvom Nové horizonty, ktorá prebieha vo všetkých komunitných centrách. Tento projekt je venovaný deťom od 12 do 15 rokov a ako nám povedala Monika Beňová, pomáha im otvárať priestor na nové pohľady, umožňuje im premýšľať o veciach trochu inak, z iného uhla pohľadu a možno tak v živote lepšie pochopiť ľudí v ich okolí. Monika s deťmi každý mesiac preberá novú Ezopovu bájku a spolu robia aj ďalšie aktivity.

Takto vyzeral jeden obyčajný deň v komunitných centrách, ktorý sa nakoniec ukázal ako celkom neobyčajný. Keď totiž vidíte ľudí, ktorí svoju prácu vnímajú skôr ako poslanie než povolanie, a deti, ktoré chcú v živote niečo dosiahnuť, viete, že ide o správnu vec.