„Jeden na jedného“

Prezentácia Lenky Zápotockej, koordinátorky komunitných centier Prešov a Petrovany Člověk v tísni, pobočka Slovensko o  výsledkoch programu DoT – individuálne doučovanie a tútoring,

ktorá odznela 29.9.2015 v Košiciach na workshope Osvedčené nástroje pracovnej integrácie.

DoT__prezentácia

Workshop_29.9.2015 036