Jarmila Vaňová v Rankovciach

Medzi ženy nášho klubu rodičov v komunitnom centre v Rankovciach prišla rómska novinárka Jarmila Vaňová. Vyžiadali si ju samotné ženy a veľmi sa na ňu tešili. Privítali ju záplavou otázok.

„Keď vás vidím a počujem takto na živo, ste úplne iná, ako na obrazovke,“ usúdila jedna z najmladších.

„Aká teda som?,“ bola zvedavá pani Jarmila.

„Ste úplne ako my ostatné – obyčajné, normálne  Rómky.“

Jarmila Vaňová pôsobí v oblasti médií už viac ako pätnásť rokov a novinárčine sa venuje od roku 2003. Je riaditeľkou organizácie Roma media – ROMED a málokto vie, že učí na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča Exnárova 8 Košice predmet rómsky jazyk.  Jednoducho, je všade tam, kde sa deje niečo významné.  Ľudia ju poznajú predovšetkým z obrazovky RTVS v Rómskom  magazíne.

Ženy si so záujmom vypočuli jej príbeh o ceste za vzdelaním, prezradila im niečo o svojej rodine a napokon trpezlivo reagovala na ich zvedavé otázky. Stretnutie s rómskou novinárkou  je pre ženy v osadách motiváciou a príkladom, ako sa dá aj  v neskoršom veku začať študovať, získať vzdelanie a uplatniť sa v spoločnosti.