JA Základy podnikania

Ako hospodáriť s peniazmi, ako napísať podnikateľský plán, ako úspešne zvládnuť pracovný pohovor, ako urobiť pútavú reklamu.

Toto všetko bolo súčasťou školenia pod názvom JA Základy podnikania,  ktoré prebiehalo počas celého týždňa v komunitnom centre vo Veľkej Ide. Deti si z neho odniesli mnohé cenné vedomosti. Všetkým absolventov sme slávnostne odovzdali certifikáty a ako prekvapenie sme im na futbalovom ihrisku zorganizovali opekačku.

Našich zamestnancov pre prácu s deťmi v komunitných centrách vyškolila Erika Holičová, programová a office manažérka neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko.