Inšpirácia z Talianska

Tri dni strávili zástupkyne ETP Slovensko, Magistrátu mesta Košice a Psychosociálneho centra Košice na inšpiratívnom pracovnom stretnutí v talianskom Rubane. Zišli sa tam partneri projektu INTEGRA, aby si vymenili skúsenosti z realizácie doterajších aktivít zameraných na integráciu cudzincov – príslušníkov tretích krajín v mestách, ktoré sa do projektu zapojili. Slovensko v tomto medzinárodnom projekte piatich krajín reprezentujú Košice.

Košičanky Jana Mihoková, Lenka Czikková, Jana Frenová a Barbora Višňovská sa zoznámili so systémom integrácie cudzincov v mestečku Rubano, do ktorého – podobne ako do blízkej a väčšej Padovy – prúdia migranti najmä z afrických krajín a Ázie.

Cieľom projektu INTEGRA, ktorý ETP realizuje od začiatku tohto roka do konca budúceho roka, je vytvoriť Program integrácie cudzincov pre mesto Košice. Program bude reflektovať špecifické potreby mesta a jeho obyvateľov a bude výsledkom spolupráce odborníkov nielen z oblasti integrácie cudzincov, ale aj samotných cudzincov a obyvateľov mesta.

Všetky aktivity projektu sú založené na participatívnom prístupe, ktorý spája pohľady z rôznych strán.

Najbližšie letné aktivity sa sústreďujú na zhodnotenie súčasného stavu v Košiciach. Čaká nás druhé stretnutie fokusovej skupiny, vyplnenie dotazníkov a hlavne kreatívna aktivita tzv. photovoice. Obyvatelia Košíc i cudzinci dostanú možnosť vyjadriť svoj pohľad na tému prostredníctvom fotografií. Dvadsaťpäť až tridsať cudzincov, ktorí žijú v Košiciach a tiež Košičania zachytia snímkami atmosféru bežného života cudzincov a priaznivé či nepriaznivé situácie, s ktorými sa stretávajú.