Informačné a reintegračné centrum

Podpora stabilizácie a sociálno-ekonomického rozvoja rómskych komunít prostredníctvom vzdelávacích aktivít a rozvoja sociálneho podniku zameraného na spracovanie dreva.

Dátum realizácie: August 2005/ December 2005
Podpora: Medzinárodná organizácia pre migráciu
Finančná podpora: EUR 18,200