Humanitárny a sociálny program (HSP)

Identifikácia a doručenie humanitárnej a sociálnej pomoci viac ako 6.000 starším Rómom v núdzi, obetiam nacistického holokaustu, žijúcim na strednom a východnom Slovensku.

Dátum realizácie: Október 2003/Január 2006
Podpora: Medzinárodná organizácia pre migráciu
Finančná podpora: USD 2,662,250