HSP – očami okresného koordinátora

HSP – očami okresného koordinátora

V novembri 2003 sa rozbehol Humanitárny a sociálny program (v skratke HSP), kde som robil okresného koordinátora spolu s humanitárnou pracovníčkou Vierkou Sabolovou v okrese Spišská Nová Ves. Bola to práca zaujímavá, ale nie ľahká.

V okrese sa nachádza veľký počet Rómov nar. do 9.5.1945 a veľká časť z nich býva vo veľmi zlých podmienkach na hranici chudoby. Najhoršia situácia bola v obciach Letanovce, Rudňany a Markušovce. Obyvatelia týchto osád bývajú v prevážnej miere v chatrčiach, ktoré nevyhovujú bezpečnostným ani hygienickým podmienkam. Nie je výnimkou, keď v chatrči o rozmeroch 5×5 m býva 10 – 15 osôb.

Z tohto dôvodu pri rozdávaní napríklad potravinovej pomoci, teda potravinového balíka o hmotnosti 50 kg sa klient o danú pomoc delil s ostatnými členmi rodiny a pomoc sa mu nezdala príliš veľká. To sú však problémy, ktoré náš projekt vyriešiť nedokáže.

Veľmi náročnou úlohou bola zimná pomoc – rozvoz a rozdávanie dreva. S autom sa bolo treba dostať aj do tých najodľahlejších častí obcí, aby sme našich klientov zásobili drevom. Zarážajúcou skutočnosťou pre mňa bola nespokojnosť mojich klientov. Tam, kde boli odrezky, neboli s nimi spokojní, lebo ich množstvo nezodpovedalo ich predstavám. Na iných miestach som rozdával metrovicu. Tu zase vznikol problém, že drevo bolo treba narezať. Z môjho uhlu pohľadu som to videl tak, že najväčšia spokojnosť by bola, ak by drevo dostali narúbané a privezené k sporáku, v ktorom sa to bude už len páliť. To by zvládli hádam už aj sami.

Veľká spokojnosť bola naopak pri rozdávaní paplónov. špecifickou časťou pomoci bola núdzová pomoc, ktorú sme poskytovali pre jednotlivcov, ktorých životná úroveň a podmienky pre dôstojné bývanie boli veľmi zlé. Súčasťou tejto pomoci boli potravinové balíky, paplóny, hygienické balíky, postele a zimné ošatenie.

Najdlhšie však trvala zdravotná pomoc, ktorá vlastne prebiehala takmer až do ukončenia projektu. Ľuďom sme preplácali lieky, ale špeciálnou formou zdravotnej pomoci boli napríklad invalidné vozíky, ktoré od nás dostali klienti bez dolných končatín a po mozgových príhodách, kde nastalo čiastočné alebo úplne ochrnutie. V špecifickom prípade sme poskytli tlakomer alebo rôzny zdravotnícky obväzový materiál.

V obci Žehra je veľmi dobre rozbehnutý kultúrny a sociálny klub, ktorý využívajú najmä Rómovia z blízkej osady Dobrá Vôľa. Pre týchto ľudí sa tu pripravujú rôzne kultúrne a spoločenské posedenia, vystúpenia rôznych skupín a spolu si s nimi pripomíname ich životné jubileá. Pomáhame im tu vyriešiť rôzne problémy, s ktorými sa stretávajú, vypisujeme im rôzne úradné tlačiva.

Verím, že sa Rómom pomohlo nie len v okrese Spišská Nová Ves, ale aj v iných okresoch, ktoré zastrešuje projekt HSP. Menšia časť z nich si túto pomoc vážila, ale väčšina z nich ju brala ako samozrejmosť. Pokiaľ sa toto zmýšľanie nezmení, Rómovia budú vždy tam, kde sú dnes a vždy budú čakať, že sa im niečo dá a pomôže bez ich vlastného pričinenia.

Milan Rišš – okresný koordinátor