Hračky ako pomocníci

Pre niekoho s úsmevom, pre niekoho s nadšením sa končia letné prázdniny. Aj našim deťom z Rankoviec sa od pondelka otvoria brány škôl. Niektorým už dôverne známe, ale niektorým ešte zahalené tajomstvom.

Aby sa našim školáčikom ľahšie štartovalo, v komunitnom centre sme pre nich pripravovali aktivity odrážajúce praktický život. Pomáhali sme si zaujímavými edukačnými hračkami. Deti, ktoré pravidelne navštevovali komunitné centrum, usilovne pomáhali a zúčastňovali sa na aktivitách, si tieto prázdniny odniesli hračku domov. Najprv si ju vyskúšali v komunitnom centre a často zistili, že niekedy zdanlivo ťažké školské učivo sa dá naučiť napríklad s legom. Pri hre sme si bez námahy zopakovali samohlásky, spoluhlásky, či tvorili slová. Nakoniec sme len tak rozvíjali kreativitu a hľadali iné možnosti hrania sa.

Záver prázdnin vyvrcholil diskotékou, aby sa deti správne naladili na začiatok nového, školského roka.