Hlavné charakteristiky programu RHAP – Program Rómskej humanitárnej pomoci

V nadväznosti na predchádzajúci humanitárny projekt, realizovaný pod záštitou IOM, sa v priebehu rokov 2007-08 poskytla humanitárna pomoc starším Rómom v núdzi na území Slovenska, ako aj v iných krajinách východnej a juhovýchodnej Európy. Pomoc zahàňala rôzne typy vhodnej materiálnej a nemateriálnej pomoci (potravinové balíky, hygienické balíky, zimnú asistenciu, zdravotnú a sociálnu asistenciu, právnu pomoc, atď.). Táto pomoc bola určená, v spolupráci so skúsenými zúčastnenými partnermi IOM vrátane neziskovej mimovládnej organizácie ETP Slovensko, na základe aktuálnych potrieb príjemcov.