HĽADÁME účtovníka

Hľadáme do nášho tímu nového kolegu alebo kolegyňu – účtovníka alebo účtovníčku s vynikajúcou znalosťou excelu

Aké úlohy bude plniť?

  1. Viesť podvojné účtovníctvo projektov.
  2. Účtovať kompletne doložené účtovné prípady (bankové výpisy, interné doklady, odberateľské a dodávateľské faktúru a pod.) v súlade s požiadavkami právnych noriem a potrebami projektov.
  3. Účtovať pracovné cesty a cestovné príkazy.
  4. Posudzovať správnosť uzatvorených zmlúv, faktúr z daňového a účtovného hľadiska.
  5. Spracovávať mzdovú agendu: vypočítať a evidovať mzdy zamestnancov.
  6. Spracovávať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia pre zamestnancov.
  7. Pripravovať podklady a spolupracovať pri spracovaní reportov, správ, žiadostí o platbu, priebežných správ projektov, výročných správ projektov, správ finančného auditu a ďalších správ podľa požiadaviek sponzorov a donorov a projektového manažmentu.