HĽADÁME nových kolegov pre prácu na Luníku IX

Človeka, ktorý:

 • rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí
 • má rád deti a mládež
 • deťom a mládeži dôveruje, váži si ich a dokáže oceniť ich napredovanie
 • nie je zaťažený predsudkami
 • má otvorené srdce pre Rómov
 • dokáže svojím zápalom nadchnúť iných
 • je ochotný pracovať v náročných podmienkach
 • je orientovaný na klienta, rodinu a jej potreby
 • je taktný, zodpovedný a flexibilný
 • má dobré komunikačné zručnosti
 • vie počúvať a patrične reagovať na reakcie jednotlivca i skupiny
 • má základné zručnosti ovládania kancelárskych počítačových balíkov
 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi občianskeho združenia ETP Slovensko
 • bude dobrý parťák pripravený učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi a kreativitou
 • je tímovým hráčom, nebojí sa práce, výziev a je ochotný sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať

Náplň práce:

 • Pedagóg bude pracovať s deťmi na Luníku IX v Košiciach
 • sa bude venovať predškolskej príprave detí od troch rokov s využitím inovatívnych a osvedčených metód v ETP a vo svete
 • bude v rámci programov ETP vzdelávať žiakov základných škôl, doučovať ich a organizovať a viesť pre ne nízkoprahové aktivity
 • bude zámerne a cielene rozvíjať vlastné osobnostné kvality
 • bude zámerne a cielene rozvíjať osobnostné kvality detí a mládeže
 • bude zapájať rodičov detí, klientov ETP do spoločných aktivít
 • bude vykonávať administratívnu činnosť súvisiacu so zverenými pracovnými úlohami (prezenčné listiny, plány, správy zo stretnutia, evidencia v elektronickej forme, spracovávanie údajov na základe vyžiadania zamestnávateľa a pod.)

 

 • Mentor bude pracovať s deťmi na Luníku IX v Košiciach
 • bude sa individuálne venovať jednému až … deťom minimálne po štyri hodiny v týždni
 • bude systematicky rozvíjať schopnosti, predpoklady a nadanie svojich chránencov
 • bude systematicky viesť chránencov k cieľavedomej a usilovnej práci a žiaducim vôľovým vlastnostiam
 • stane sa dieťaťu – svojmu chránencovi  priateľom, na ktorého sa možno spoľahnúť
 • pomôže dieťaťu – svojmu chránencovi úspešne dokončiť základnú školu a povedie ho na strednú, ideálne aj na vysokú školu
 • pomôže dieťaťu – svojmu chránencovi preklenúť pomyselný most medzi životom v rómskom gete a spôsobom života strednej triedy

 

 • Tútor bude pracovať s deťmi na Luníku IX v Košiciach
 • bude sa pravidelne s deťmi stretávať a organizovať a viesť pre ne príťažlivú záujmovú aktivitu podľa svojho zamerania
 • bude systematicky rozvíjať schopnosti, predpoklady a nadanie svojich chránencov
 • bude systematicky viesť chránencov k cieľavedomej a usilovnej práci a žiaducim vôľovým vlastnostiam

 

Termín nástupu: čo najskôr

Ponúkaná odmena: dohodou

Požadované vzdelanie: stredoškolské, vysokoškolské.

Rozhodujúce sú doterajšie skúsenosti. Rómsky a anglický jazyk sú výhodou.

Mentormi a tútormi môžu byť aj študenti, ľudia v produktívnom veku i dôchodcovia.

Miesto práce: Luník IX v Košiciach

Výhody:

 • zmysluplná, inovatívna a tvorivá práca s možnosťou realizovať vlastné nápady a pomáhať ľuďom v núdzi
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi
 • priateľské prostredie

 

Hláste sa, prosíme, čo najskôr. Uprednostníme včasných záujemcov.

Od uchádzačov o pozíciu očakávame:

 • motivačný list v slovenskom jazyku popisujúci: 1) doterajšie skúsenosti s prácou v rómskej komunite a 2) zdôvodnenie, prečo ste ideálnym kandidátom pre prácu s deťmi a mládežou na Luníku IX práve Vy
 • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • meno a kontakt na dve osoby, ktoré môžu poskytnúť odporúčanie o Vašich doterajších skúsenostiach

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: etp@ke.etp.sk  (predmet e-mailu : ETP – práca – Luník IX).

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí majú záujem pracovať v našej organizácii. Všetky životopisy a motivačné listy dôkladne posúdime, z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo kontaktovať len vybraných uchádzačov.