Hľadáme Koordinátora práce s rómskou rodinou

Človeka, ktorý:

 • má minimálne dva roky skúseností s prácou v rómskej komunite
 • rád pracuje s ľuďmi a pre ľudí
 • je orientovaný na klienta, rodinu a jej potreby
 • je zodpovedný a flexibilný
 • má skúsenosti s vedením tímu ľudí
 • má dobré komunikačné zručnosti, (výhodou je rómsky jazyk)
 • vie počúvať, patrične reagovať na reakcie skupiny ľudí
 • má základné zručnosti ovládania kancelárskych počítačových balíkov
 • sa dokáže stotožniť s hodnotami a princípmi občianskeho združenia ETP Slovensko
 • bude dobrý parťák pripravený učiť sa nové veci a prispievať vlastnými nápadmi a kreativitou
 • je tímovým hráčom, nebojí sa práce, výziev a je ochotný sa zdokonaľovať, vzdelávať a napredovať

Náplň práce:

 • úlohou koordinátora bude predovšetkým práca s rómskymi rodinami a spolupráca so zamestnancami komunitných centier (KC) ETP
 • pripravovať plány a realizovať, viesť pravidelné stretnutia s rodičmi v Rankovciach, Starej Ľubovni a Veľkej Ide a na Luníku IX v Košiciach
 • pripraviť si na každé stretnutie vhodné aktivity
 • zámerne a cielene rozvíjať osobnostné vlastnosti rodičov
 • zapájať rodičov detí, klientov ETP do spoločných aktivít
 • vytvárať a udržiavať kontakty s pracovníkmi KC vytvárať priestor na spoluprácu, zameranú podľa potrieb klubov predškolskej prípravy, školských klubov
 • viesť rodičov k aktivite, zapájať ich do organizovania podujatí, programov pre deti
 • vykonávať administratívnu činnosť súvisiacu so zverenými pracovnými úlohami (prezenčné listiny, plány, správy zo stretnutia, evidencia v elektronickej forme, spracovávanie údajov na základe vyžiadania zamestnávateľa a pod.)

Termín nástupu: 16. januára 2017

Ponúkaná odmena: dohodou

Požadované vzdelanie: stredoškolské, vysokoškolské (rozhodujúce sú doterajšie skúsenosti)

Miesto práce: Zemplínska 15/A, Košice, KC Veľká Ida, KC Rankovce, KC Stará Ľubovňa a KC Luník IX

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 13. januára 2017

Výhody:

 • zmysluplná, inovatívna a tvorivá práca s možnosťou realizovať vlastné nápady a pomáhať ľuďom v núdzi
 • spolupráca so zaujímavými ľuďmi
 • priateľské prostredie

Od uchádzačov o pozíciu očakávame do 9. januára 2017:

 • motivačný list v slovenskom jazyku popisujúci: 1) doterajšie skúsenosti s prácou v rómskej komunite a 2) zdôvodnenie prečo ste ideálnym kandidátom pre prácu s rodinami práve Vy
 • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • meno a kontakt na dve osoby, ktoré môžu poskytnúť odporúčanie o Vašich doterajších skúsenostiach

Dokumenty posielajte elektronicky na adresu: etp@ke.etp.sk do 8. januára 2017 (predmet e-mailu : ETP – koordinátor práce s rómskymi rodinami).

Vopred ďakujeme všetkým záujemcom, ktorí majú záujem pracovať v našej organizácii. Všetky životopisy a motivačné listy budú dôkladne posúdené, z kapacitných dôvodov si vyhradzujeme právo kontaktovať len vybraných uchádzačov.