Hľadali kešku

Mentorka Veronika sa rozhodla zasvätiť svojich chránencov Jesiku a Bertyho z Veľkej Idy do celosvetovej hry GEOCACHING. Je to zábava, ktorá spočíva v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len jeho geografické súradnice. V úkryte je schránka – keška.

Keďže aj Jesika a Berty majú radi hádanky a sú súťaživí, dostali skvelú príležitosť ukázať sa. Po dlhšom hľadaní na Dominikánskom námestí v Košiciach mikrokešku našli a hrdo sa podpísali ako nálezcovia.

Keškovanie skončilo pri teplom čaji.