Halloween na Luníku IX

Na Luníku IX sme spoločne s mestským komunitným centrom zorganizovali pre deti zábavné popoludnie. Maľovali sme si na tvár, vyrábali strašidelné masky, tvorili podivuhodné bytosti z prírodných materiálov a zdobili medovníčky. Pod vedením pána Šenkýra deti pripravili a predviedli tanec. Bola to veľká zábava, na ktorej nechýbali ani rodičia s malým bábätkami. Nikomu sa nechcelo ísť domov.