Generácia 3.0 nečaká na reformy

Naša skvelá kolegyňa Vladimíra Fortunová, špeciálna pedagogička v komunitnom centre vo Veľkej Ide a lektorka Feuersteinovej metódy Inštrumentálneho obohacovania (FIE), s úspechom prezentovala naše Feuersteinove kluby na oceneniach Generácia 3.0 Nadácie Pontis, ktoré sa uskutočnilo 3. mája v Bratislave.

Cenu Generácia 3.0 sa v piatich kategóriách uchádzalo 68 projektov a do užšieho výberu sa mohlo dostať maximálne pätnásť z nich. Projekt ETP Učíme sa učiť sa – Feuersteinove popoludňajšie kluby posudzovali v kategórii Inovácie v systéme vzdelávania a dostal sa medzi finalistov. Tých vyberali nezávislé odborné komisie zložené z členov poradnej rady Generácie 3.0 a odborníkov na vzdelávanie a školstvo naprieč všetkými sektormi.

Na druhom ročníku súťaže sme hlavnú cenu síce nezískali, ale s radosťou ju doprajeme Petrovi Farárikovi a Lepšej geografii.

Opäť sme sa však utvrdili vo viere, že naše inovatívne feuersteinovské vzdelávanie detí z vylúčeného prostredia má veľký  zmysel. Preto aj naďalej budeme hľadať cesty, ako to s našimi klubistami „dobojovať“ a doviesť ich minimálne na stredné školy.

„… moje srdce sa  rozdelilo napoly medzi dva projekty – Lepšiu geografiu, ktorú do súťaže Generácia 3.0 prihlásil Peter Farárik a projekt Feuersteinových popoludní, ktorý pomáha tým najohrozenejším deťom dobehnúť zameškané, keď vo veku šiestich rokov nastupujú do školy a vývojovo sú na úrovni 3,9 rokov veku“, nechala sa počuť porotkyňa Saskia Repčíková.

Prostredníctvom Ceny Generácia 3.0 oceňuje Nadácia Pontis výnimočné vzdelávacie prístupy, ktoré už dnes menia naše školstvo. Najlepšie riešenia ponúkne Ministerstvu školstva, vedy a výskumu ako príklad dobrej praxe. Hlavným poslaním Generácie 3.0 je inovovanie prístupov vo vzdelávaní a ich prispôsobenie pre nové generácie. Cenu sa organizátori rozhodli udeľovať každoročne, najmä inštitúciám, ktoré nechcú čakať na reformy, ale začali vo svojom okolí zavádzať moderné vzdelávacie prístupy.