Galavečer 2016

Účinkujúci mali od päť do päťdesiat rokov a bolo ich takmer šesťdesiat. Publikum zabávali vyše dvoch hodín. K spoločnej dobrej nálade prispelo aj samotné hľadisko, kde sedelo viac ako šesť stovák ľudí – z osady, z celej mestskej časti Podsadek a hostia. Galavečer 2016 v Starej Ľubovni-Podsadku sa perfektne vydaril!

I keď už má galavečer komunitného centra úspešnú, trojročnú tradíciu a organizátori tvrdia, že ešte lepší pripravia o rok, o dva a po ďalšie roky, tento bol výnimočný. Mal na ňom premiéru nový spevácky zbor. Prvý raz vystúpili aj divadlo a spevácka skupina dospelých.

Zvlášť silná bola hlavná myšlienka podujatia: Buďme skôr štedrí, ako by sme mali očakávať, pretože – a to bolo motto večera – Blaženejšie je dávať, ako prijímať.

„Je Rok milosrdenstva a toto je náš príspevok k nemu,“ hovorí vedúci komunitného centra Peter Gomolák. „Nebojme sa byť naplnení nekonečnou láskou k iným. Ak človek viac dáva, ako prijíma, stáva sa milosrdným a milosrdenstvo je predpoklad ľudskosti,“ vysvetľuje Peter.

Slová o význame dávania zazneli do tmavej sály a potom sa na obrazovke objavili spomienkové snímky na lanský galavečer.

Á – HÓJ – TÉ,  vzápätí mohutne zaznelo z hrdiel všetkých účinkujúcich. Vybehli na pódium a sála sa rozburácala potleskom, smiechom, blikali fotoaparáty. Javisko i hľadisko sa stali jedným organizmom, z jedných sa na druhých prenášala spontánnosť, veselosť, radosť. Nejedna mama počas večera prežívala pýchu na svoju šikovnú ratolesť a nejeden školák musel uznať, že tatovi to v role herca celkom ide.

„S dospelými, rodičmi detí, ktoré chodia na aktivity komunitného centra, som začal pracovať v septembri v umeleckej škole Leha. Popri divadle a speve sa venujeme aj duchovným otázkam a vždy si nájdeme príležitosť, aby sme sa dostali k téme výchova detí,“ rozpráva Peter. Na galavečere zazneli v podaní dospelých spevákov gospelové piesne a zahrali divadelné predstavenie o tom, ako človek bojuje s pokušením, ako sa mu to darí a ako niekedy podľahne.

Kým sa dostali k slovu predškoláci, prítomných pozdravil primátor Mesta Stará Ľubovňa a kaplán staroľubovnianskej farnosti. S najrozkošnejšími, najmenšími „umelcami“ pásmo pesničiek a tančekov pripravila špeciálna pedagogička ETP Soňa Pavlovská. Má veselú, „špeciálnu“ metódu aj na našepkávanie počas predstavenia – pohyb, gesto, povzbudivý úsmev. Ale, hlavne dokázala, že deti sa na javisko postavili iba s maličkou trémou, ba aj tá ich po chvíľke prešla a ukázali to najlepšie, čo v sebe majú. Vidno, chcú sa učiť. Krehké hlásky, šikovné nôžky, chvíľami zamotané, energické poskoky, to všetko žalo potlesk. Dievčatká a chlapci, ktoré navštevujú naše školské kluby a žiaci základnej školy už nestáli na javisku prvý raz a aj tentokrát boli skvelí. Program prvákov a druhákov pripravili učiteľky miestnej základnej školy. Ďalej tancovali, spievali a hrali starší žiaci a koncertovala kapela Podsadek band. Galavečer dal príležitosť na prezentáciu všetkých aktivít komunitného centra. Potvrdil, že sú v ňom šikovné deti, ba niektoré s hudobným nadaním.

„Program sme začali pripravovať už od januára. Decká ochotne chodili na nácviky, šanca  verejného vystúpenia sa im páčila,“ pokračuje Peter. Spolu s asistentom Lukášom Bužom a Sonkou vymýšľali zaujímavé  čísla, špekulovali, čo ktorému účinkujúcemu najviac „sadne“, pričom využili prirodzené dispozície každého malého či mladého klienta.

Keď ku koncu prišiel na rad spevácky zbor, ktorého tridsať členov má od desať do sedemnásť rokov, speváci ešte nestihli zanôtiť prvé „á“ a už im ľudia tlieskali. S obrovským úspechom zaspievali tri rómske piesne. Ich gospelové piesne zazneli s hudobným sprievodom známej rómskej evanjelizačnej kapely F6 z Čičavy, ktorú vedie náš kolega Lukáš Bužo. Peter a Lukáš sú zbormajstrami zboru. Založili ho len začiatkom marca.

Po minikoncerte F6 nasledovali už len ďakovačky a gratulácie. Náš Lukáš a jeho dvojča Matúš, hráč na bicie v F6, mali presne ten deň úžasných dvadsaťpäť rokov. Luky pár dní predtým odovzdal svoju diplomovú prácu a čo nevidieť získa diplom magistra v odbore sociálna práca. Samozrejme, bez gratulácie neobišla ani ďalšia oslávenkyňa, naša mentorovaná školáčka, Zlatica.

Dovidenia o rok na Galavečere 2017!