Gala večer v Starej Ľubovni alebo ako prežiť Vianoce aj v januári

Vo štvrtok, 9.1.2014, sa v komunitnom centre Podsadek v Starej Ľubovni konal Vianočný gala večer. Na príprave programu spolupracovali OZ Humanita v Komunitách, ETP Slovensko, TSP Terénni sociálni pracovníci a farnosť Stará Ľubovňa.

V programe vystúpili deti, ktoré navštevujú predškolskú výchovu, Na vystúpenie ich pripravila Soňa Pavlovská. V programe sa ďalej predstavili deti zo Základnej školy Podsadek, ktoré si nacvičili tanček pod vedením Daniela Sčigulinského a deti zo Súkromnej strednej odbornej školy v Podsadku.

Atmosféru večera si môžete priblížiť v priloženom videu.

Autor fotografií a pôvodného videa: Štefan Hrbček