Fotografie z osláv Medzinárodného dňa Rómov v Moldave nad Bodvou

Niekoľko fotografií z osláv v Komunitnom centre v Moldave nad Bodvou pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov.