Finančné vzdelávanie. Učíme sa, ako si naplánovať budúcnosť a splniť si sny.

Finančné vzdelávanie je aktivita, ktorá prebieha vo všetkých 10 komunitných centrách (KC).

Je určená deťom vo veku 10 – 14 rokov a realizuje sa raz týždenne počas 2 hodín. Úlohou vedúceho KC je deťom hravou formou vysvetliť, ako fungujú peniaze, na čo ich používame a ako ich vieme získať. Vedúci sa s deťmi rozprávajú o ich plánoch do budúcnosti a o tom, ako si môžu našetriť peniaze, ktoré budú v budúcnosti potrebovať.    

V utorok, 9. septembra, prebiehalo Finančné vzdelávanie v KC vo Veľkej Ide. Vedúca KC, Lucia Lučaiová, deťom najprv vysvetlila dôležité pojmy a rozprávala sa s nimi o tom, ako si môžu peniaze ušetriť a kam si ich odkladať. Na otázku, či si už nejaké peniažky odložili a čo si za ne kúpili, deti odpovedali, že svoje úspory minuli najviac na oblečenie či CD.

Najdôležitejšie však je mať plány a sny, ktoré si chceme splniť a na ktoré si chceme šetriť. Preto sa Lucia s deťmi rozprávala o tom, aké sú ich sny o budúcnosti. Na jej otázku, čo musia urobiť pre to, aby si sny splnili, deti odpovedali – pracovať. Neskôr sa deti rozdelili do 2 skupín. Jedna skupina mala na veľký výkres nakresliť, ako sa žije v osade a napísať, čo sa im na tomto živote nepáči. Druhá skupina zase kreslila svoju predstavu o budúcnosti.

Finančné vzdelávanie prebieha v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce prostredníctvom projektu Komunita na ceste k prosperite.