Finančné vzdelávanie pre Rómov zapojených do Sporiaceho programu

Finančné vzdelávania pre nízkopríjmové rodiny zamerané na získavanie znalostí, zručností a postojov, potrebné pri spravovaní peňazí pri ich zarábaní, sporení, požičiavaní a investovaní, a na zvyšovanie schopnosti využívať finančné služby dostupné na trhu.

Dátum realizácie: 2010
Podpora: Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF
Finančný príspevok: EUR 14,290