Finančné vzdelávanie – Naplánuj si budúcnosť

Finančné vzdelávanie zamerané na zvyšovanie vedomostí o výhodách finančného plánovania a rozvoj schopností nízkopríjmových domácností získať kontrolu nad svojimi finančnými zdrojmi a lepšie spravovať svoj skromný kapitál.

Dátum realizácie: 2009/2011
Podpora: Habitat for Humanity International
Finančný príspevok: USD 42,000