Finančné poradenstvo

Naše komunitné centrum navštevujú klienti s rôznymi problémami. Veľmi často je to riešenie exekúcie. Nakoľko nemajú peniaze na riadne splácanie rôznych svojich pohľadávok často ich veritelia svoju pohľadávku odstupujú exekútorovi. Je veľmi ťažké ich presvedčiť, aby sa snažili svoje dlhy platiť na čas a vyhnúť sa tak vysokým poplatkom za exekútora a vysokým úrokom za neplatenie pohľadávky. Niektorí z nich už pochopili, že nie je výhodné neplatiť včas a brať si nevýhodné pôžičky od nebankových subjektov.