FIE v pracovných listoch a príbehoch

Pohovorili sme si o pokrokoch, ktoré deti urobili za uplynulé mesiace a veľa sme diskutovali o diagnostických nástrojoch. Venovali sme sa aj využívaniu informačných technológií – tabletov a Itabúľ. V praktickom bloku sme si ukázali, ako aplikovať prvky FIE metódy a sprostredkované učenie v každodennej výučbe. Školiteľka Zuzka Révészová nás učila aplikovať metódu FIE nielen na pracovné listy, ale aj na krátke príbehy, či video a iné praktické pomôcky. To všetko bolo náplňou už druhého školenia učiteľov a lektorov v školských kluboch v tomto školskom roku.

 

Podporujú naše úsiliethe-velux-foundations_logo           

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou Nadácie Velux, Karpatskej nadácie, neziskovej organizácie Charlie Karlín a súkromného sponzora Hollen.