Feuersteinova metóda aj na vašej škole?

Feuersteinova metóda aj na vašej škole?, je otázka, na ktorú – ako veríme – príde čoskoro kladná odpoveď z mnohých škôl, pretože Feuersteinova metóda inštrumentálneho obohacovania (FIE) sa v praxi osvedčila a preukázateľne rozvíja kognitívne schopnosti žiakov, čo vlani potvrdili výskumníci z Karlovej univerzity v Prahe. Rezort školstva sa domnieva, že predstavuje určité  komplexné systémové riešenie a odporúča školám, aby ju použili, žiaľ, zatiaľ iba podľa svojich možností.

Feuersteinova metóda aj na vašej škole? je aj názov školenia pre učiteľov z Košíc a okolia, ktoré zajtra uskutočňuje ETP Slovensko v spolupráci s neziskovou organizáciou Charlie Karlín z Prahy v priestoroch Súkromnej základnej školy na Galaktickej 9 v Košiciach, zameranej na výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov.

Na školení sa zíde dvadsiatka učiteľov základných a materských škôl z východného Slovenska, ktoré navštevujú žiaci z marginalizovaných rómskych komunít. Osemhodinové školenie bude informačné a jeho účastníci získajú certifikát o jeho absolvovaní, ktoré ich však ešte neoprávňuje na pôsobenie ako lektori FIE.

Školenie sa uskutočňuje v rámci projektu Educating the Excluded, jednom z dvoch projektov v spolupráci ETP a Charlie Karlín. Charlie Karlín už niekoľko rokov praktizuje FIE pre deti so špeciálnymi potrebami, pre nadané deti, seniorov, imigrantov, ľudí po zranení mozgu a tiež pre bežnú populáciu.

Program – Feuersteinova metóda aj na Vašej škole?