Feuersteinov klub vo Veľkej Ide

Autorkou tejto kresby princeznej je Blanka, „nulťáčka“ z Veľkej Idy. Za dva mesiace, kedy po skončení vyučovania navštevuje „Feuersteinov klub“, sa Blanka naučila rozpoznávať farby a ich odtiene, pri vyfarbovaní používa pestré farby, vie pekne nakresliť kruh, zvislé aj vodorovné čiary.Je vždy nadšená, keď môže pracovať s novými učebnými pomôckami.