Feuerstein je úspech

„… Najväčším pomocníkom nám bola a dosiaľ je naša dôvera a rešpekt voči deťom, viera v ich schopnosť učiť sa. Pochopili sme, že ak ich budeme my, dospelí, brať ozaj vážne, odmenia sa nám prirodzeným rešpektom a záujmom. Menili sa vzťahy vo všetkých smeroch  –  voči nám dospelým, aj navzájom medzi deťmi…“

Aj toto odznelo na našom bratislavskom seminári o skúsenostiach s uvádzaním Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít.

Seminár, na ktorý sme pozvali zástupcov  ministerstiev, pedagógov a kolegov z tretieho sektora, mal veľký úspech a dosiaľ počúvame priaznivé odozvy.

Preto pripravujeme publikovanie prezentácií, ktoré si mohli pozrieť účastníci seminára.