FESTROM: Aven, Džas! – Poďte!

Aven, Džas! – Poďte! Táto výzva bola hlavnou myšlienkou piateho ročníka rómskeho festivalu gospelovej hudby FESTROM 2010, ktorý prebiehal od 26. augusta 2010 do 28. augusta 2010 v Pastoračnom centre v Čičave. Súčasťou festivalu bola dvojdňová konferencia o pastorácii Rómov, ktorej cieľom bolo povzbudenie ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti ako kňazi, katechéti, komunitní pracovníci, animátori, laici a modlitba za duchovnú obnovu rómskeho národa. FESTROM je vyvrcholením roka, pretože je to nádherný spoločný čas, kde sa tvorí jedno veľké spoločenstvo Rómov i Nerómov, čas modlitieb a hlavne spevu a hudby. Je to aj ekumenické stretnutie, kde napriek odchýlkam učenia viery je stredobodom Boh a jednota.Každým rokom sa na toto stretnutie veľmi tešíme. Tento rok bol pre nás niečím výnimočným, pretože do programu samotného festivalu sme boli zaradení aj my s divadelným predstavením o umučení Krista a vystúpením našej kapely APM / av pal mande – poď za mnou /. Pociťoval som obrovskú radosť, nadšenie, že sa nám plnia sny a po dlhoročnej práci sa môžeme aspoň z časti prezentovať aj navonok. Bol som pyšný, keď som sa díval na dav ľudí, ktorí si pri divadelnom predstavení z očí utierali slzy. Začal som si hlbšie uvedomovať, že Rómovia si otvárajú srdcia, sú vnímavejší a ja hovorím o zázraku, pretože sa v skutočnosti zo dňa na deň správanie Rómov mení a je nutné povedať, že k lepšiemu. Po vystúpení kapely mi tuhla krv v žilách, ostal som stáť na pódiu s prekvapujúcim pohľadom na ľudí a to vysnené STANDING OVATION bolo realitou. Hneď mi napadlo, aký má skutočne význam spev a hudba pre Róma. Odráža nielen naše nálady a citové obsahy nášho vnútra navonok, ale spätne spev, jeho vibrácia pomáha človeku formovať a navodiť nový citový stav. Takýto prirodzený spev, prúdiaci priamo z našej duše a spätne stav duše formujúci si nevyžaduje, nech to znie akokoľvek neuveriteľne, nič špeciálne. Zistil som, že spevom a hudbou môžeme vyjadriť lásku, šťastie, radosť a v neposlednom rade aj smútok. Teší ma, že aj my môžeme prispieť k šťastiu iných. Dodáva nám to silu a energiu do života, ktorú potom môžeme rozdávať aj navôkol. Veľmi veľa pre nás znamená, že môžeme aj takýmto spôsobom vyjadriť chválu Bohu. Existuje jedna veľká pravda, že „ nie všetko sa dá vyjadriť slovami „. Už dnes sa teším na ďalší ročník, na to silné posolstvo, ktoré sa snažíme rok čo rok odovzdávať cez spev, hudbu a Božiu prítomnosť. Boh koná v rómskom srdci a keď každý Róm pochopí fundament, že zmena života vždy začína od seba nie od iných, a ten kto nás mení je BOH, tak slovíčko zázrak bude mať svoje opodstatnenie.

Peter Gomolák, Komunitné centrum Podsadek, Stará Ľubovňa