Evakuačné tranzitné centrum

ETP Slovensko spolupracuje od roku 2009 s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) a Vládou Slovenskej republiky pri poskytovaní služieb ľuďom, ktorí sú pod ochranou UNHCR v Evakuačnom tranzitnom centre ( ETC) v Humennom.

ETC poskytuje dočasné útočisko utečencom, ktorí ušli zo svojej domovskej krajiny v dôsledku ozbrojeného konfliktu do inej krajiny, kde by však riziko ohrozenia ich života pokračovalo, alebo by im hrozila deportácia. V ETC sa zdržiavajú počas šiestich mesiacov, kým sa vybaví ich presídlenie do tretej krajiny.

ETC má kapacitu 150 miest. Toto azylové stredisko prevádzkuje Migračný úrad slovenského ministerstva vnútra a ponúka utečencom slušné a bezpečné miesto, vrátane ubytovania a stravovania.
Slovensko nie je konečnou destináciou utečencov, len dočasnou zastávkou, kde sú ubytovaní, kým sa nedokončí proces ich presídlenia do tretej krajiny.

Slovenská mimovládna organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a partner UNHCR, poskytuje v ETC zdravotnú starostlivosť, sociálnu prácu, tlmočnícke služby a denné aktivity, ako je vzdelávanie, šport, sociálna a kultúrna orientácia. Ubytovanie, stravu a osobné veci poskytuje slovenská vláda.

V ETC našlo dočasné útočisko vyše tisíc utečencov z Afganistanu, Somálska, Etiópie, Eritrey, Sudánu, Palestíny, Jemenu a Ukrajiny. Pred presídlením do inej krajiny tam zvyčajne strávili šesť mesiacov.

Aktivity:

ETC aktivity a poskytujú na základe konzultácií s klientmi. Každý deň prebiehajú:

  • jazykové kurzy v troch skupinách, podľa stupňa pokročilosti
  • kurzy počítačovej gramotnosti
  • predškolský klub pre deti od troch do šiestich rokov
  • školská výučba pre deti od šiestich do šestnástich rokov, vrátane angličtiny, čítania, písania, počítania, športových a spoločenských zručností. Starším deťom sú určené lekcie   z matematiky, zemepisu, histórie a sociálnych a kultúrnych tradícií v krajine, ktorá sa stane ich domovom v budúcnosti;
  • kurzy kultúrnej orientácie, zamerané na získavanie poznatkov o krajine presídlenia, vrátane histórie alebo zemepisu, vedy a umenia. Utečenci tiež získavajú informácie o  kultúrnych hodnotách, vzdelávacích systémov, zaujímavých miestach, slávnych ľuďoch –  vrátane prisťahovalcov, právnych systémov, doprave, obchodoch a o ďalších oblastiach súvisiacich s každodenným životom. Každá rodina má tak možnosť vopred sa dozvedieť  niečo o krajine, ktorá sa stane ich novým domovom
  • psychologická starostlivosť, poskytovaná vyškolenými profesionálnymi terapeutmi v skupine a tiež individuálne poradenstvo a konzultácie, zamerané na riešenie  akýchkoľvek tráum a psychologických problémov
  • „Križovatky“ – jedinečný osemdňový kurz americkej autorky, zameraný na podporu klientov, ktorí sú na najväčšej križovatke svojho života. Kurz je zameraný na rozvoj  osobnosti, pozitívne myslenie, zdravé vzťahy a povedomie o svojich predpokladoch , silných stránkach a nadaní
  • tvorivé dielne sú k dispozícii klientom všetkých vekových kategórií po celý čas ich pobytu. Sú to: maľovanie, výroba okenných dekorácií, výroba bábik, výsadba kvetín,  varenie a pečenie (slovenské, somálske, iránske, afgánske a ďalšie tradičné pokrmy z krajín pôvodu klientov ), vyšívanie, pletenie a mnoho ďalších
  • exkurzie a voľnočasové aktivity – návštevy hradov, jaskýň, zoologických záhrad a ďalších zaujímavých miest, vrátane historických jadier v Košiciach, Prešove  a Michalovciach. Klienti majú možnosť navštevovať divadelné predstavenia, koncerty, 3D kino a múzeá;
  • komunitný život, osobné rozhovory a vypĺňanie voľného času: tieto neformálne a neplánované činnosti majú často najväčší vplyv na klientov. Sociálni pracovníci, učitelia  a psychológovia často sedávajú s klientmi nad šálkou čaju a hovoria s nimi o ich radostiach i strastiach. Osobné vzťahy a láskavá, priateľská atmosféra sú základnou  súčasťou spokojnosti klientov v ich neľahkej situácii. Spoločne trávia rôzne sviatky (Deň matiek, Deň otcov, Medzinárodný deň utečencov, perzský Nový rok a mnoho ďalších).

Ľudské zdroje

Klientom poskytuje služby dvadsaťsedem zamestnancov ETP Slovensko. Každodenne sa im venuje zdravotná sestra, pediater, lekár, učiteľka v materskej škole, učiteľ základnej školy, desať sociálnych pracovníkov, koordinátor sociálnej práce a osem tlmočníkov. Tri psychologičky pracujú na týždennej báze. Administratívne, finančne a profesionálne riadia projekt piati odborníci (právnička, účtovník, administratívna pracovníčka, finančná manažérka a manažérka projektu)

Klienti prichádzajú na Slovensko plní strachu a obáv, snažia sa nájsť útočisko pred prenasledovaním, útlakom a násilím, ktoré im znemožnili žiť plnohodnotný život vo vlastnej krajine a tiež v krajine, v ktorej našli dočasný domov. Empatickým a ľudským prístupom a každodennou starostlivosťou im kolektív zamestnancov ETP Slovensko v spolupráci s UNHCR, IOM, Migračným úradom Ministerstva vnútra SR pomáha opäť nájsť chuť do života a vieru v lepšiu budúcnosť. Pomoc a starostlivosť v ETC Humenné dáva utečencom, ktorí počas svojho života zažili vojnu, prenasledovanie, či fyzické mučenie, pocit znovuzískania ľudskej dôstojnosti a bezpečnosti. Pochopenie a spolupatričnosť poskytuje našim klientom nádej na lepšiu budúcnosť a hoci nemajú možnosť ostať na Slovensku, niekedy už ani nechcú ísť ďalej.

Projekt trval do konca roka 2017.

unhcr-logo