ETP v projekte MOOC4EU

Od  7. do 8. novembra sa konalo v Dánsku stretnutie partnerov a menšín žijúcich v Európskej únii, ktorí participujú na projekte s názvom MOOC4EU (Massive Open Online Course for European Union). Projekt realizuje 9 organizácií z ôsmich krajín, medzi ktoré partia Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Dánsko, Belgicko, Rumunsko, Albánsko a Slovensko. Slovensko zastupuje Centrum pre interkultúrny dialóg, ktoré spolupracuje v rámci projektu s niekoľkými slovenskými organizáciami zastupujúcimi menšiny na Slovensku.

Rómsku komunitu na Slovensku reprezentuje v projekte Dávid Korčkovský z ETP Slovensko. V Dánsku sa aktívne podieľal na tvorbe odporúčaní, ktorými by sa dala zlepšiť situácia menšín v EÚ. Odporúčania budú v júni nasledujúceho roku prezentované Európskemu parlamentu. Ďalším výstupom projektu budú videá mapujúce postoj menšín k Európskej únii, ktoré budú mať aj informačný charakter.

V roku 2017 sa uskutoční ďalších päť stretnutí v rámci projektu, pričom súčasťou bruselského stretnutia bude návšteva Európskeho parlamentu. Centrum pre interkultúrny dialóg vyslovilo srdečnú vďaku pánovi Korčkovskému za jeho aktívne zapojenie sa do projektu. V prípade záujmu o viac informácií o samotný projekt, prosíme, kontaktujte Centrum pre interkultúrny dialóg na e-mailovej adrese info@cidsk.eu.