ETP Slovensko prinieslo rómsku kultúru do Bruselu

Deti a mladí ľudia z marginalizovanej rómskej komunity z osady Budulovská v Moldave nad Bodvou a Anička Oláhová z Lovinobane niekoľko mesiacov nacvičovali program na slávnostný koncert a konferenciu pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa Rómov. Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 17.-18. marca 2012 v Bruseli na pôde Európskej komisie.

Deti, ktoré navštevujú naše komunitné centrum v Moldave nad Bodvou a venujú sa mimoškolským umeleckým aktivitám, vystúpili v Bruseli trikrát:    

  • Divadlo z chatrče so svojou hrou „Kúsok z môjho života“ na pôde Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii. Zároveň bol odprezentovaný dokumentárny film o Divadle z chatrče, ktorého autorom je šikovný mladý rómsky filmotvorca Karol Horváth.
  • Divadlo z chatrče vystúpilo aj na konferencii „Od segregácie k integrácii – úloha kultúry v rómskej inklúzii“
  • Tanečno-hudobné vystúpenie chlapcov a dievčat pod vedením Idy Kelarovej na slávnostnom večernom galakoncerte, ktorý organizovala Medzinárodná nadácia Yehudi Menuhina.

Deti svojimi autentickými vystúpeniami vyvolali úprimné veľké emócie, spestrili program svojou výnimočnosťou a vzbudili nádej, že napriek zlým podmienkam, v ktorých vyrastajú, majú šancu uspieť v živote. Pre členov divadla je účasť na aktivitách a vystúpeniach jedinečnou možnosťou ako vystúpiť z každodennej reality, v ktorej žijú. Divadlo im dáva pocit, že niekam patria, že niečo dokážu. Ich prezentácia v Bruseli divákov očarila, z čoho mali naozaj obrovský zážitok. Obzvlášť – keď mimo Slovenska vystupovali po prvý krát. Vo voľných chvíľach medzi nácvikmi a vystúpeniami si prehliadli aj mesto a belgické pobrežie.

Riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková a komunitná sociálna pracovníčka (zároveň vedúca Divadla z chatrče) Irma Horváthová sa zúčastnili panelovej diskusie na tému „Prekonávanie segregácie účasťou na aktivitách v oblasti kultúry“. Hovorili o tom, ako môžu aktivity v komunitnom centre pomôcť integrácii detí a mládeže zo segregovaného prostredia. Hovorili o komplexnosti prístupu, o tom, že ak pomáhame deťom, musíme hneď pomáhať aj rodičom. Aktivity v kultúrnej oblasti sú pre tieto deti veľmi vďačné a efektívne. Zároveň je však potrebné zdôrazniť, že je nutné povzbudzovať Rómov aj samosprávy v ostatných aktivitách napr. vo výstavbe domov za aktívnej spoluúčasti samotných Rómov. ETP Slovensko zapája rómske rodiny do finančného a iného vzdelávania, malé deti do predškolského klubu. Integrácia Rómov len cez vzdelávanie, alebo len cez bývanie, nebude úspešná, je potrebný komplexný program. Veľa dobrých a najlepších príkladov dobrej praxe existuje, stačí sa inšpirovať a mnohonásobne zopakovať to, čo rôzne neziskové organizácie už v praxi overili.

Týmto ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnom zabezpečení a obsahovej príprave tohto podujatia:

Európska komisia – Oddelenie pre vzdelávanie a kultúru

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii

International Yehudi Menuhin Foundation

Ida Kelarová so svojou hudobnou skupinou

Občianske združenie EQUITY