ETP Slovensko bolo vybrané medzi 8 finalistov

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) od roku 2006 každoročne udeľuje Cenu pre občiansku spoločnosť, aby tak odmenil a podporil iniciatívy organizácií a/alebo jednotlivcov, ktorí významne prispievajú k podpore európskej identity a integrácie. Ide o organizácie, pôsobiace na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

ETP Slovensko bolo vybrané medzi 8 finalistov, z ktorých 3 budú odmenení cenami v celkovej hodnote 30 000 eur. Víťazom budú ceny udelené 16. októbra 2014 v Bruseli. 

V tomto roku je témou Ceny pre občiansku spoločnosť Integrácia Rómov. ETP Slovensko nominovali na udelenie ceny dvaja členovia EHSV a nominácia ETP bola jednou z 81 veľmi silných návrhov, oceňujúcich prácu organizácií a jednotlivcov  z celej Európskej únie.

Veľmi sa tešíme, že náš projekt Budujeme nádej zameraný na svojpomocnú výstavbu nízkonákladových domov bol Európskym hospodárskym a sociálnym výborom posúdený ako inovatívny a potrebný pre zlepšenie  sociálneho začlenenia Rómov.

Projekt Budujeme nádej môžete podporiť svojím darom na portáli dobrakrajina.sk. Pomôžete nám tak projekt rozvíjať ďalej.

Projekt svojpomocnej výstavby domčekov ukazuje mladým rodinám z marginalizovaných rómskych komunít cestu, ako pomôcť samým sebe a tým aj komunite, v ktorej žijú. Ide o model výstavby, ktorý pre klienta predstavuje investíciu a v ktorom klient nesie zodpovednosť za výsledok. Do výstavby vkladá nasporené peniaze, ale tiež svoju vlastnú prácu a čas.

Pilotný projekt Budujeme nádej už priniesol svoje výsledky – zmenil nielen materiálne podmienky majiteľov nových domčekov, ale aj ich spôsob myslenia. Viac si môžete prečítať v článku Život vo vlastnom.

Ak Vás zaujíma, ako prebiehala výstavba, pozrite si naše video:

Po úspechu pilotného projektu sme sa pustili do ďalšej výstavby v obci Rankovce, tentoraz sa do projektu zapojilo 9 stavebníkov, ktorí  už robia zemné a výkopové práce. Z peňazí, ktoré si počas 12 mesiacov nasporili, zaplatili pozemky, na ktorých budú stáť ich nové domčeky.

Viac informácií o Cene pre občiansku spoločnosť, ako aj o jej finalistoch, si môžete prečítať na stránke www.eesc.europa.eu.