ETP bloguje v SME

Veríme, že náš SME blog o tom, ako a prečo sa poskytujú a neposkytujú mikropôžičky na skvalitnenie bývania sociálne vylúčených obyvateľov, padne na úrodnú pôdua niečo sa zmení.