Ekologický karneval

V Základnej škole Veľká Ida mali karneval, na ktorom nemohli chýbať ani deti z tamojšieho školského klubu FIE. Už predtým si pod vedením špeciálnej pedagogičky Vlaďky zhotovili masky z odpadového materiálu, pretože karneval sa niesol v ekologickom duchu. Lucia, vedúca komunitného centra, pomohla vytvoriť masky svojim dvom chránencom, ktorých vedie ako mentorka. Po predstavení sa masiek nasledovali súťaže a voľná zábava. Samozrejme, pri vyhodnotení najkrajších a najoriginálnejších masiek neobišli malí klienti ETP naprázdno, ale získali dve ocenenia.

Na karneval prišli aj dievčatá a chlapci, ktorí pravidelne navštevujú aktivity v komunitnom centre a s výrobou kostýmov im pomohli naše tútorky.

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou Nadácie Velux a Karpatskej nadácie.

 

TheVelx Fnd+VILVEL

logo-karpatska-nadacia_0