Druhý seminár o Feuersteinovi

Áno, dá sa to!

je názov seminára pre odbornú verejnosť, ktorého hlavnú myšlienku možno vyjadriť vetou: Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohacovania (FIE) pomáha  deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Seminár sa uskutoční 4. novembra 2015 v bratislavskom hoteli Tatra na Námestí 1. mája v salóniku Grand.

Je to už druhý seminár, ktorý organizuje ETP s touto problematikou. Prvý sa uskutočnil pred rokom, takisto v Bratislave a priniesol prísľub štátnej sféry o plošnom zavádzaní metódy. Ďalší rok skúseností nás obohatil o nové poznatky, s ktorými sa na seminári podelíme.

Program FIE seminár