Druhý deň Letnej IT akadémie

Predpoludnie bolo pracovné: online mentorka Katka Palgutová učila deti, ako sa cez online aplikáciu , ale aj na flipcarte, robia plagáty. Každá zo siedmich skupiniek vytvorila svoj zaujímavý plagát. Viaceré z detí pri jeho príprave zatúžilo venovať sa v budúcnosti práve grafickej práci na počítači.

Deň naplnil „kopec“ hier, spoločne sa prešli dedinou, navštívili kráter a najviac zábavy si užili v bazéne.