Druhá šanca

Poskytovanie individuálnej asistencie znevýhodneným mladým Rómov s cieľom umožniť im dokončiť si základné a stredoškolské vzdelanie.

Dátum realizácie: Január 2005/August 2006
Podpora: Ministerstvo školstva SR
Finančná podpora: SK 2,000,000