Pamäť, zodpovednosť, budúcnosť (EVZ)

Projekt sa zameriava na poskytovanie sociálnej a humanitárnej pomoci starším Rómom. Orientuje sa na stopäťdesiat až dvesto žien a mužov, ktorí sa narodili do 8. mája 1945, priamo alebo nepriamo zažili prenasledovanie nacistickým režimom a v súčasnosti sú diskriminovaní, sociálne vylúčení a žijú v chudobe.

Poskytne sociálne a zdravotné služby a tiež praktickú podporu, napríklad náhradu zdravotníckych pomôcok, ktoré negarantuje verejná zdravotná starostlivosť.

V miestnych komunitách sa uskutočnia spoločenské, kultúrne a vzdelávacie aktivity.

V spolupráci s miestnymi vzdelávacími inštitúciami sa pripravia kreatívne podujatia s rómskou a nerómskou mládežou, ktoré zvýšia povedomie o rómskej genocíde.

Projekt sa realizuje na východnom Slovensku

Dátum realizácie: Február 2018 – November 2019

Dátum realizácie: Január 2020 – Apríl 2021ČLÁNKY Z AKTIVÍT