Naše poslanie

Naším poslaním je podpora regionálneho rozvoja, ochrana životného prostredia a pomoc v rozvoji sociálneho, ekonomického, vzdelávacieho a kultúrneho potenciálu jednotlivcov, organizácií a komunít s dôrazom na znevýhodnené regióny, spoločensky znevýhodnené skupiny a etnické menšiny.

Je pre nás povzbudzujúce, že naše zámery našli podporu aj v novej encyklike pápeža Fratiška „Laudato si’, o starostlivosti o spoločný dom“, ktorá vyšla 18.júna 2015 a okrem iného sa v nej píše: Čelíme nie dvom samostatným krízam, jednej v oblasti životného prostredia a ďalšej v sociálnej oblasti, ale skôr jednej komplexnej kríze, ktorá je sociálna aj environmentálna. Stratégie riešenia si vyžadujú integrovaný prístup boja proti chudobe, obnovenia dôstojnosti (sociálne) vylúčených a zároveň ochranu prírody.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *