Finančná inklúzia

V podmienkach marginalizovaných rómskych komunít dlhodobo testujeme nové modely, navrhujeme sociálne inovácie, overujeme nové prístupy a pomáhame komunitám ako celku. Dôraz však stále kladieme na individuálnu prácu s klientom.

Sústreďujeme sa na také nástroje sociálnej práce – sociálne investície, ktoré sa môžu stať súčasťou verejných politík a ktoré adresátov oslobodia od „doživotného trestu“ za to, že sa narodili v podmienkach generačnej chudoby. Vďaka inovatívnym nástrojom, tzv. sociálnym investíciám sa z pasívnych poberateľov sociálnych dávok stávajú motivovaní jedinci, ktorí aktívne hľadajú možnosti, ako si svojím vlastným úsilím zlepšiť životnú situáciu.

Potvrdzuje sa nám, že našou úspešnou sociálnou inováciou, a teda hodnou zapracovania medzi sociálne politiky nášho štátu, je vzájomné prepojenie aktivít programov Bývanie a Finančná inklúzia. Našu inováciu ocenili aj v Bruseli, keď nám udelili zlatú Cenu pre občiansku spoločnosť za integráciu Rómov, za vzájomne prepojené finančné vzdelávanie, sporenie a poskytnutie neziskovej mikropôžičky pre legálnu svojpomocnú výstavbu rodinných domov obyvateľmi osád, ktorí donedávna žili v nevyhovujúcich a nelegálnych príbytkoch.

Potvrdilo sa nám, že aj klient, ktorý žije z dávky v hmotnej núdzi, dokáže sporiť alebo splácať mikropôžičku. Znie to neuveriteľne, ale takmer tisíc rodín nás už presvedčilo, že sa to dá. Dokázali si nasporiť na novú strechu, izoláciu, zateplenie, novú kúpeľňu, kuchyňu, alebo si vďaka neziskovej mikropôžičke postavili svojpomocne a legálne rodinný dom s tečúcou vodou a elektrinou.

Veríme, že tak, ako vidíme v Rankovciach, Ostrovanoch a ďalších 41 komunitách, ktorých obyvatelia mali šťastie, že sa mohli zapojiť do Sporiaceho a Mikropôžičkového programu, aj pri celoplošnom aplikovaní nami overených nástrojov finančnej inklúzie sa potvrdí, že chudoba a sociálne vylúčenie v rómskych osadách na Slovensku môžu byť dočasné.