Mikropôžičkový program

Projekt realizujeme priebežne od roku 2007. Mikropôžičky ETP sú neziskové a určené výlučne na rekonštrukciu domu či bytu, výstavbu domu alebo kúpu domu alebo bytu do osobného vlastníctva. Dostávajú ich klienti, ktorí absolvovali naše finančné vzdelávanie, naučili sa odkladať si peniaze v rámci nášho Sporiaceho projektu a sú ochotní na stavbe alebo rekonštrukcii svojho domu pracovať. Od začiatku trvania nášho projektu si touto cestou zlepšilo kvalitu bývania 542 znevýhodnených obyvateľov, našich klientov, z 17  miest a obcí východného a stredného Slovenska (Stará Ľubovňa, Číž, Veľký Blh, Nálepkovo, Humenné, Cakov, Šimonovce, Ostrovany, Jesenské, Hodejov, Moldava nad Bodvou, Drňa, Spišské Podhradie, Nitra nad Ipľom, Rudňany, Rankovce, Veľké Kapušany).

Mikropôžičky vo výške 1 160 eur poskytujeme ľuďom, ktorí by nemali šancu vyhovieť kritériám komerčných pôžičkových inštitúcií na bývanie a jedinou ich možnosťou získať finančné prostriedky by bolo obrátiť sa na nebankové finančné inštitúcie alebo úžerníkov. Našimi klientmi sú prevažne ľudia, ktorí žijú zo sociálnych dávok alebo príležitostnej práce.

Pri úspechu programu má kľúčovú úlohu miestny spolupracovník, ktorý vo svojej obci alebo meste navrhuje klientov do programu a pomáha pri výbere mesačných splátok. Ak miestny spolupracovník, často starosta alebo terénny sociálny pracovník, zodpovedne urobil výber klientov, pričom zohľadnil dovtedajšiu finančnú disciplínu klienta a pravidelnosť jeho príjmu, odráža sa to na celkovej vrátenej sume požičaných peňazí.

Od začiatku programu v roku 2007 sme ku koncu novembra 2016 požičali celkom 760 518,31 eur a 558 426,84 eur (73,43%) nám klienti už vrátili. Vrátené mikropôžičky tvoria revolvingový fond, z ktorého požičiavame ďalším záujemcom, ktorých spoľahlivosť sme overovali najmä účasťou v Sporiacom programe a absolvovaním finančného vzdelávania.

Pôvodný kapitál od americkej charitatívnej organizácie Habitatfor Humanity sa „otáča“ – vrátené sa požičiava ďalej, avšak už dávno nestačí. Projekt sa stal medzi našimi klientmi populárny, ľudia žiadajú ďalšie mikropôžičky, preto stále hľadáme nových donorov, ktorí ho pomôžu rozšíriť. V novembri 2016 náš Revolvingový fond podporil nový súkromný sponzor, ktorého zdroje môžeme použiť okrem miest a obcí, kde dlhodobo pôsobíme, napríklad aj na podporu svojpomocnej výstavby do osobného vlastníctva na Luníku IX a v Dobšinej.

Veľmi nás teší najmä spoľahlivosť a zodpovednosť pätnástich klientov, ktorým sme požičali na výstavbu rodinných domov v Rankovciach, ktorí pravidelne každý mesiac platia po 50 eur.

V roku 2016 sme podpísali Memorandum o spolupráci s Mestom Košice, ktorej súčasťou bude aj svojpomocná výstavba domov do osobného vlastníctva obyvateľov Košíc, ktorí splnia podmienky Mikropôžičkového programu. Začali sme spoluprácu aj s mestom Dobšiná.

Máme dôvod veriť, že v novom programovom období EÚ na roky 2014 – 2020 si mikropôžičky financované zo zdrojov EÚ nájdu cestu aj k ďalším záujemcom na celom Slovensku.

Habitat_for_Humanity-940x250