Dokážeme integrovať

Sme schopní a dokážeme integrovať nielen rómskych spoluobčanov, ale aj poskytnúť potrebnú pomoc a komplexné služby utečencom.

Keď do našej kancelárie na konci augusta 2009 prišli Bašša Meššová a Peter Kresák s informáciou, že v súťaži projektov si UNHCR vybralo práve náš projekt (poskytovanie komplexných sociálnych, zdravotných a vzdelávacích služieb utečencom pod ochranou UNHCR), potešili sme sa.

Bašša a Peter nám povedali, že takmer stovka Palestínčanov príde do Humenného už o dva týždne. V tom čase nemalo ETP skúsenosti z práce s utečencami. Mali sme však veľmi veľa odžitého v rómskych komunitách.

V segregovaných rómskych komunitách pomáhame už viac ako pätnásť rokov. O tom, že to robíme dobre, svedčia nielen ocenenia, ktoré sme za našu dlhodobú, vytrvalú a komplexnú prácu získali: Gypsy (Roma) Spirit (2009), Cenu Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu (2011) a zlatú Cenu za rómsku integráciu od Európskeho ekonomického a sociálneho výboru (2014), ale najmä desiatky integrovaných stredoškolákov, študentov na vysokých školách, stovky zamestnaných ľudí, ktorí boli donedávna klientmi úradov práce, stovky vynovených domov, štyri desiatky nových nájomných bytov a dvadsať nových domov v osobnom vlastníctve našich klientov.

Sme schopní a dokážeme integrovať vlastných rómskych spoluobčanov, naše odporúčania na zmeny v legislatíve pravidelne odovzdávame zodpovedným úradníkom ministerstiev a postupy, ktoré sme overili v rómskych komunitách sú dnes súčasťou opatrení sociálnej politiky štátu (terénna sociálna práca, komunitné centrá priamo v lokalitách, kde žijú naši klienti, finančné vzdelávanie, sporiace programy, zdravotná osveta, predškolské kluby v komunitných centrách a ďalšie).

Od augusta 2009 uplynulo šesť rokov, odvtedy do Evakuačného tranzitného centra v Humennom prišlo viac ako 800 utečencov pod ochranou UNHCR. Sú to ľudia, ktorí majú iné tradície, náboženstvo, spôsob života. Všetci utekajú pred otrasnými podmienkami vo svojej domovine, pred vojnou, vdovy s deťmi pred opovrhnutím a zneužívaním.

Naši sociálni pracovníci, učitelia, zdravotná sestra, zdravotný brat, lekár, pediater, psychológovia a tlmočníci poskytujú denne, počas celého roka, komplexné sociálne, zdravotné a vzdelávacie služby utečencom z rôznych krajín (Afganistan, Eritrea, Etiópia, Irak, Irán, Palestína, Somálsko, Sudán a ďalšie). Naši klienti majú rôzne tradície, rôzne náboženstvá (sú medzi nimi kresťania, katolíci aj pravoslávni, moslimovia aj jezidi), bez vzdelania aj vysokoškolskí učitelia, rôzne povolania, sú slobodní, vydatí, ovdovelé ženy s deťmi aj bez detí, nedávno narodení (sedemnásť detí sa narodilo na Slovensku), mladí, starší aj seniori. Našimi zamestnancami sú Afgánci, Somálci, aj tlmočníčka z Iraku alebo tlmočník zo Sýrie, ktorí sú integrovaní na Slovensku, získali tu azyl a žijú tu desiatky rokov.

Sme schopní a dokážeme integrovať nielen rómskych spoluobčanov, ale aj poskytnúť potrebnú pomoc a komplexné sociálne, zdravotné služby a vzdelávanie utečencom.

Pozývame Vás na návštevu do našich komunitných centier aj na návštevu do Evakuačného tranzitného centra v Humennom. Príďte, pozhovárajte sa s nami, s našimi klientmi a presvedčíte sa sami.

Pre tých, ktorí nemôžu prísť, postupne sprostredkujeme naše skúsenosti z prvej ruky. Nech sa páči, zoznámte sa so somálskym dievčaťom Hani a našim tlmočníkom Faisalom, doktorom medicíny.

Slávka Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko