New Yorské divadlo v Starej Ľubovni

V stredu 4. januára 2012 navštívili členovia Drama Adventure Theatre pod vedením Jesseho Baxtera Komunitné centrum v Starej Ľubovni. Počas svojej návštevy sa venovali deťom rôznych vekových skupín a tiež tínedžerom.
Poslaním tohto divadla z New Yorku je nadväzovať medzikultúrny dialóg a poskytovať umelcom ako aj vylúčeným komunitám možnosť rozvíjať tvorivosť a vyjadriť sa pomocou dramatického umenia. Viac o Drama Adventure Theatre nájdete na: http://www.dramaticadventure.com

Workshop, ktorý pre deti pripravili bol zameraný na rozvíjanie predstavivosti detí, uvedomenie si rôznych štýlov správania a modelovanie rôznych situácií. Deti sa počas skupinových aktivít učili spolupráci v tíme a mali tiež možnosť precvičiť si základné číslovky a časti tela v angličtine.

Všetci účastníci sa s nadšením do aktivít zapájali a už sa nevedia dočkať ďalšej návštevy členov tohto newyorského divadla.